< NoNSEns - "Omstart sexigare" VT 2017


Spwebbmasters hemliga dagbok om sexSex. Tre bokstäver uppdelade i två konsonanter och hälften så många vokaler. Sex. Varje gång jag uttalar det ordet fylls min mun av det varma, mjuka välbehag som alltid följer efter att jag har yttrat ett perfekt ord. För sex är vackert, fantastiskt och helt perfekt - helt enkelt på grund av dess egenskaper.

Den matematiska definitionen för ett perfekt tal är att summan av talets alla delare förutom talet självt, adderar upp till det ursprungliga talet. Till exempel är sex delbart med ett, två, tre och sex. Summan av delarna förutom sexan blir just sex och därmed är det matematiskt bevisat att sex är perfekt.

Perfekta tal är mycket sällsynta. De fem första talen i denna mycket hedersvärda talmängd är 6, 28, 496, 8128 och 33 550 336. Alla andra tal däremellan är antingen överflödande eller defekta, vilket betyder att summan av delarna är antingen större eller mindre än talet självt.

Med andra ord är det inte så konstigt att alla pratar om sex hela tiden.
Matematiken hänför alla. Henrik VIII (bilden) säger i en intervju att han inte skulle överleva en dag om sex försvann.