Detta är class="sub" som är 600px bred. Se linjen nedan för att få en känsla för exakt hur brett det är. OBS!
Vill ni ha en lite smalare ruta exempelvis för citat så finns class="sub2" som är 400px bred.
class="event1" är 280px bred och bör användas om ni vill ha 3 parallella spalter, likt högtst upp på startsidan. När ni använder parallella tabeller eller spalter bör ni lägga in valign="top" efter td för att innehållet ska hålla sig till överkanten av spalten. (valign = Vertikal Alignment. Lättare att komma ihåg?) class="event1" är 280px bred och bör användas om ni vill ha 3 parallella spalter, likt högtst upp på startsidan. class="event1" är 280px bred och bör användas om ni vill ha 3 parallella spalter, likt högtst upp på startsidan.
Ibland kanske man vill ha flera parallella spalter med varierande bredd. Dessa har jag använt för listor med ansvarsområden och namn. Det spelar ingen större roll vilka ni använder MEN innehållet på webbsidan MÅSTE få plats inom 900px för att inte bryta ut utanför layouten. Dessa mått jag gett er so far dock innefattar inte marginaler och padding (tomma utrymmen runt tabellerna) så därför kan ni tänka att så länge den totala summan pixlar (px) inte överskrider 800px är det lugnt. Här nedan ger jag exempel på övriga classer tabeller/spalter.
class="event2" är den class som månadens spexare är i. Den är 360px bred.

class="event3" använder jag för spalten med alla händelser på framsidan. Denna class är 480px bred.Både event2 och event3 går självklart att använda på andra delar av spwebben, men var försiktiga med att variera med breddarna för mycket på en och samma sida.


class="title" är 130px bred. Som ni ser har "title" fet, nonsensröd font som standard.class="name" är 135px bred. "name" har samma standard på font som övriga sidan.Dessa två går bra att ha två av vardera i bredd.Som här: title-name-title-nameclass="title2" har mycket gemensamt med "title", men är bredare, 150px. Denna har jag använt på sidor som listar upp utlysta ansvarsområden......med beskrivningar och kontaktinfo i class="name2" som är 400px bred. Egentligen är det ingen skillnad på denna och "sub2".


Sist men inte minst bland tabellerna finns den breda röda linjen som ni ser både i menyn och längst ner som footer på sidan. Denna ska ni INTE skriva något i om det inte är absolut nödvändigt (exempelvis som på medlemssidorna där det står "verktyg" i vitt i den röda bannern). Men för att den ska få rätt höjd behöver ni koda in ett radbyte innanför tabelltaggarna.
Det finns även genvägskoder för olika stil på texten.

Detta är skrivet med h1.

Används till rubriker.

Detta är skrivet med h2.

Används till citat eller dylikt.

Detta är skrivet med h3.

Används till rubriker.

Detta är skrivet med h4.

Används som alternativ till fet stil - när ni vill poängtera något särskilt.

Detta är skrivet med h5.
OBS! Denna används i regel bara på Kontakt-sidan.

Detta är skrivet med h6.
OBS! Denna används i regel bara på Kontakt-sidan.

Detta är skrivet med h7.OBS! Denna används i regel bara på Kontakt-sidan.SIST MEN INTE MINST

länkar

.
I ALLA länk-tags (såvida ni inte använder en bild som länk) så ska ni lägga in class="con".
Utan class="con" : Så här ser en vanlig länk ut.
Med class="con" : Så här ser en nonsens-länk ut.