Planering

Välkommen till NoNSEns!

NoNSEns är spex, lek, mys, sång, dans, musik, och samvaro, och inte minst vårt årliga Storspex!
Vi söker alltid nya medlemmar! Kom ner till ett av våra onsdagsmöten om du är intresserad.


Angående COVID-19

Baserat på dialog med nationen och folkhälsomyndighetens rekommendationer har föreingen tvingats fatta vissa beslut gällande resten av terminen.

Med anledning av spridningen av COVID-19 har produktionen beslutat att flytta årets storspexföreställningar till hösten 2020. Vi beklagar detta och hoppas på er förståelse.
Håll trollstavarna redo och dansskorna putsade för en hejdundrande premiär i höst istället, håll utkik i våra kanaler för ett exakt datum.

Emblem

Tid: Tillfällig paus i verksamheten

Plats: (vanligvis) Teatern på Norrlands Nation

Ingen föranmälan krävs.